Van harte welkom op de website.
Deze website is een communicatiebron tussen docenten en cursisten van SYNTRA ANTWERPEN.
Voor de opleiding dentaaltechnicus, waarbij de website dienst doet als elektronisch leerplatform.
De website is een informatie- en gegevenssite die openstaat voor alle cursisten en docenten uit de SYNTRA-opleiding dentaaltechnicus te Antwerpen. Op de site vindt men allerhande informatie terug over de beroepsopleiding, het opleidingscentra, het ondernemerstraject, het programma, de cursusinhoud en enkele nuttige links.
Het doel van de website is tweezijdig. Enerzijds kunnen de cursisten stap voor stap het programma, de opbouw en de ontwikkeling van het beroep volgen. Zo kunnen ze een duidelijk inzicht verwerven in de materie. Op de site kunnen allerlei documenten of ideeën uitgewisseld worden en belangrijke agendapunten worden weergegeven. De inhoud is volgens de behoefte van de cursist aan te passen en de leerstof kan via het internet geraadpleegd worden. De cursisten worden actief betrokken bij het leerproces. Anderzijds biedt de website vele voordelen voor de docent zelf. Alle gegevens worden gecentraliseerd en docenten kunnen ook onderling informatie uitwisselen. Zo kan de website een zinvolle eenheid vormen binnen de lopende cursus. De opbouw van de site gebeurt met het programma MOODLE. De website voorziet dus in een elektronische leeromgeving voor haar cursisten. Het programmeren is tamelijk eenvoudig. Na het inloggen op het gepaste webadres is het enkel verder werken met de voornaamste browsers.
De docent kan op de site verschillende onderverdelingen maken die elk op zich specifieke informatie bevatten. De inhoud van de website kan gemakkelijk geactualiseerd worden. Zo zijn alle leermaterialen altijd up-to-date en gaat er geen kennis verloren.
"De reden waarom ik koos voor een deze website is de meerwaarde die deze methode biedt. De site is immers complementair aan de opleiding". Met de website kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de kwaliteit van de opleiding, op een manier die blijvende resultaten levert. Meerdere docenten kunnen het programma op de website bewerken. Een nieuwe docent hoeft dus minder uren te besteden aan lesvoorbereidingen en aan het zoeken naar gepaste documentatie. Hij of zij kan dus meer investeren in het lesgeven.
Er is een heleboel kostbare informatie aanwezig binnen de opleiding. Dit is het resultaat van jarenlange inspanningen en opzoekingen. Ik zou het enorm jammer vinden mocht zelfs maar een gedeelte van deze informatie verloren gaan.
Heeft u vragen, opmerkingen en of suggesties? Laat het ons weten.
E-Mail
Namens de samensteller van deze website.
Frans MartensDocent dentaaltechnicus

Eerste publicatie op 01/07/2007

 

 

           

Home | Syntra | Registreren