Toelatingsvoorwaarden:

- minimum 18 jaar zijn

- cursisten met een aanverwant diploma TSO of een getuigschrift leertijd 'tandprothesetechnicus' kunnen rechtstreeks instappen in de basismodule. Deze cursisten kunnen tevens vrijgesteld worden van de basismodule, mits slagen voor de moduleproef

- cursisten zonder een aanverwant diploma of getuigschrift worden doorverwezen naar de inleidende module, tenzij men -door praktijkervaring- denkt recht te hebben op vrijstelling, dan kan men zich inschrijven voor de moduleproeven Indien men niet in de praktijk werkzaam is, moet je in de inleidende module de aanvullende praktijk volgen of een stageovereenkomst afsluiten. Vanaf de basismodule is tewerkstelling of een stageovereenkomst in de sector verplicht. Verder zijn, buiten de laatste module, alle modules vrijstelbaar na afleggen van de moduleproef. De eindmodule en C-proef kan enkel worden gevolgd wanneer de cursist een deelcertificaat heeft van de vorige modules.

 

 

 

 

           

Home | Syntra