Leerprogramma:

Inleidende cursus (128u):

Introductie tot het beroep - Bedrijfsuitrusting - Beroepshygiëne en -veiligheid - Materialenleer - Metalen - Anatomie en (toegepaste) morfologie - Technologie prothese - Fysica. Praktijk: de afneembare en vaste prothese - orthodontie

Basismodule (64u):

Bedrijfsuitrusting en organisatie - Materialenleer - Algemene Anatomie - Beroepshygiëne en -veiligheid - Deontologie - Scheikunde

Module 1: de gegoten afneembare prothese (64u)

Module 2: de vaste prothese en keramiek (64u)

Module 3: de totale en hybride prothese (64u)

Module 4: apparaten voor orthodontie, maxillo-faciale orthopedie en chirurgie (32u)

Module 5: de afneembare prothese met precisieverankering en de afneembare, vaste prothese (96u)

In deze 5 modules komen telkens dezelfde vakken terug maar toegepast op de specifieke techniek: - Bedrijfsuitrusting en - organisatie

- Materialenleer

- Technologie

- Praktische beroepskennis

- CAD/CAM

- C- proef

 

 

 

           

Home | Syntra